show-notificationsshow-menu

NA MOCY "ROZPORZĄDZENIA RODO" I "USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH" OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Będąc zarządcą danych osobowych (Fusion Group Sp. z o.o.. siedzibą: ul. Nowogrodzka 50/515 Warszawa 00-695, REGON: 369436131, info@thecubalibre.pl – wnioski w sprawie ochrony danych osobowych) jest właśnie w naszym interesie ochrona Państwa prywatności. Zanim udostępnisz jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, zapoznaj się z treścią poniższych informacji:

Dane osobowe traktujemy wyłącznie w sposób zgodny ze stosownymi postanowieniami „Zarządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych przy zarządzaniu danymi osobowymi oraz w sprawie przepływu swobodnego takich danych”, zwanego w dalszej części dokumentu „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych“, zwanej w dalszej treści dokumentu „ustawą o Ochronie Danych Osobowych” - http://prawo.sejm.gov.pl/

Dane osobowe przechowywane są w oddzielnych bazach danych i/lub skrzynkach poczty elektronicznej znajdujących się na serwerach ulokowanych na terenie Republiki Słowackiej oraz dostępnych wyłącznie dla osób upoważnionych za pomocą samodzielnych danych dostępu – login i silne hasło. Wersja zapasowa przechowywana jest w danej bazie danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych typu „cookies (ciasteczka)” znajdziesz na tej stronie.

Do odbiorców danych osobowych, mimo osób upoważnionych zarządcy danych osobowych, należą również odbiorcy zapewniający na rzecz zarządcy serwis IT / wsparcie / outsourcing oraz IT development (Smash, s. r. o. z siedzibą: Mukačevská 30/14420, 080 01, Prešov, REGON: 46 007 041), jak również podmioty świadczące usługi webhostingu (Websupport, s.r.o. siedziba Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava, REGON: 36 421 928) i pomiarów odwiedzalności witryny internetowej (Google LLC siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), newsletter system (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) oraz połączenie z sieciami społecznościowymi (Facebook Ireland Ltd., siedziba 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).

Zarządca nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich czy też organizacji międzynarodowej (jeżeli zamierza w ten sposób postępować, to konieczna jest identyfikacja państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej i identyfikacja tzw. stosownych gwarancji). Udostępnienie danych osobowych, jak również udzielenie Twojej zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgodę możesz kiedykolwiek wycofać wysyłając wycofanie zgody pod adres zarządcy danych osobowych. Wycofanie zgody ważne jest w dniu doręczenia.

Udzielenie zgody nie narusza Twoich praw osoby zaangażowanej. Na podstawie wniosku przysługuje każdemu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, wykreślenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; kwestionowania przetwarzania swoich danych osobowych; dokładności danych osobowych;

Złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można wysyłać pod adres e-mail: info@thecubalibre.sk, będący adresem kontaktowym zarządcy danych

Niniejsza rejestracja on-line do Rum Club nie jest obowiązująca. Po zaakceptowaniu Twojej rejestracji e-mailem lub telefonicznie skontaktuje się z Tobą Bar Manager. Klikając na przycisk „Wyślij zamówienie” wyrażasz zgodę na treść niniejszej witryny internetowej. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu dostarczania zawiadomień handlowych w postaci elektronicznej. Informacje szczegółowe na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności celów ich przetwarzania, przekazywania danych poza teren UE oraz Twoich praw dostępne są w sekcji „Ochrona Danych Osobowych”.